English icon English

Newyddion

Canfuwyd 7 eitem

county hall river cropped

Cyngor Sir Penfro yn cytuno ar y gyllideb ar gyfer 2024/25

Heddiw (dydd Iau 7 Mawrth) mae Cyngor Sir Penfro wedi cytuno ar ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2024-2025.

Dwylo cartŵn gyda beiro, cyfrifiannell a phapur gyda blociau lliw

Gofyn am farn trigolion ar gynlluniau cyllideb y Cyngor sydd i ddod

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb Cyngor Sir Penfro ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn dal ar agor.

county hall river

Penderfyniad premiymau'r Dreth Gyngor i'w wneud ym mis Rhagfyr

Bydd Cyngor Sir Penfro yn penderfynu a ddylid cynyddu premiymau’r Dreth Gyngor ym mlwyddyn ariannol 2024/25 ar gyfer ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor, yn ei gyfarfod Cyngor llawn ar Ragfyr 14eg.

Person yn defnyddio cyfrifiannell i gyfrifo biliau

Cyngor ar gostau byw i breswylwyr Sir Benfro, wedi’i lywio gan breswylwyr Sir Benfro

Gall unrhyw un sy’n chwilio am gyngor neu help gyda chostau cynyddol a’r effaith ar fywydau ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnyn nhw mewn un lle ar wefan Cyngor Sir Penfro.

tai

Dweud eich dweud ar bremiymau’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor yn Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal ymgynghoriad ar bremiymau’r dreth gyngor sy’n berthnasol i ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor yn Sir Benfro. 

Dyn yn dal beiro dros y pad ysgrifennu

Cyflwynwch gais am grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig ar gyfer eich cymuned neu fusnes

Mae grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) y Deyrnas Unedig o hyd at £100,000 ar gael i gymunedau a busnesau yn Sir Benfro.

cefn cwch pysgota gyda rhwydi a fflotiau

Galwad olaf am grantiau busnes pysgota

Mae arian ar gael o hyd i gefnogi busnesau pysgota ond mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ddiwedd y mis.