English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 2 o 3

Michael Hooper o Gymdeithas Gofal Sir Benfro gyda'r Aelod Cabinet dros Gyllid y Cynghorydd Alec Cormack a siec grant ar gyfer UK SPF

Prosiect rhifedd i gynorthwyo pobl ddigartref yw’r cynllun cyntaf i’w lansio yn Sir Benfro gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o weld cychwyniad y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn yr ardal, gan Gymdeithas Gofal Sir Benfro.

golygfa ar draws Traeth Poppit ar ddiwrnod heulog

Dweud eich dweud ar fynediad trafnidiaeth i Draeth Poppit

Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y ddarpariaeth trafnidiaeth bresennol i Draeth Poppit.

Dau fachgen yn rhedeg i lawr lôn wledig

Mae Sir Benfro yn dathlu Diwrnod Chwarae 2023 drwy gynnal diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu!

Bydd Diwrnod Chwarae 2023 yn cael ei gynnal yn Llys y Frân (SA63 4RR) ddydd Mercher 2 Awst rhwng 10.30am a 3.00pm.

Arwydd gorsaf drenau Saundersfoot

Gofyn am adborth trigolion ar wella cynlluniau Teithio Llesol

Mae tîm Teithio Llesol Cyngor Sir Penfro yn gofyn am eich mewnbwn i’r Llwybrau Defnydd Ar y Cyd Teithio Llesol arfaethedig yn Saundersfoot.

fflecsi bus

Lansio ehangiad fflecsi Sir Benfro yr haf hwn

Bydd parth bws fflecsi newydd sy'n cynnwys Dinbych-y-pysgod yn cael ei lansio mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf gan Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Penfro. 

Yn y llun yn VC Gallery yn Noc Penfro Hayley Edwards, Kevin Stanley, Steph Cross and Simon Hancock

Grant Gwella Sir Benfro yn helpu i ddod â chymuned at ei gilydd

Mae prosiect unigryw yn Noc Penfro 'Trechu Unigrwydd' yn dod â'r gymuned leol at ei gilydd gyda chyn-filwyr.

Gwastraff bwyd

Ymgyrch ailgylchu bwyd newydd i wthio cyfranogiad hyd yn oed yn uwch

Yn y tair blynedd diwethaf mae Sir Benfro wedi dod i'r brig yng Nghymru o ran ailgylchu, ond un maes sydd angen ei wella yw gwaredu bwyd gwastraff y gellid ei ailgylchu ond nad yw’n cael ei ailgylchu.

merch yn eistedd o dan goeden yn darllen llyfr

‘Ar Eich Marciau, Darllenwch!’ gyda Sialens Ddarllen yr Haf yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Mae'r chwiban gychwyn ar fin chwythu ar gyfer sialens ddarllen yr haf ac mae Llyfrgelloedd Sir Benfro yn gwahodd pob plentyn rhwng 4 ac 11 oed i gymryd rhan.

Western Quayside topping out

Datblygiad Glan Cei’r Gorllewin yn cyrraedd y copa

Cyrhaeddwyd carreg filltir datblygu allweddol y mis hwn gyda seremoni ‘gosod y copa' a gynhaliwyd yng Nglan Cei'r Gorllewin, prosiect gwerth miliynau i adfywio Hwlffordd.

Waverley Ilfracombe Dydd Sadwrn 3 Mehefin 2023 02

Dinbych-y-pysgod yn paratoi i groesawu hen stemar olwyn

Wrth edrych ymlaen at ymweliad Stemar Olwyn Waverley â Harbwr Dinbych-y-pysgod yr wythnos yma, atgoffir y cyhoedd y bydd parcio’n gyfyngedig.

Awyrdd ar gau

Castell Arberth ar gau dros dro ar gyfer archwiliadau diogelwch

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cau Castell Arberth tra bod gwiriadau diogelwch yn cael eu cynnal.

Ash dieback 2

Rheoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn

Mae gwaith wedi’u wneud ledled Sir Benfro i reoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn.