English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 3 o 3

Dyn yn dal beiro dros y pad ysgrifennu

Cyflwynwch gais am grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig ar gyfer eich cymuned neu fusnes

Mae grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) y Deyrnas Unedig o hyd at £100,000 ar gael i gymunedau a busnesau yn Sir Benfro.

Grŵp y tu allan i doiled y Porth Mawr

Agor cyfleuster Changing Place cyntaf Sir Benfro wrth y traeth

Mae cyfleuster pwysig sy’n cefnogi mynediad pobl anabl i draethau Baner Las Sir Benfro wedi’i agor mewn pryd ar gyfer tymor yr haf.

Ironman beach - picture Gareth Davies Photography.

IRONMAN Cymru yn Sir Benfro yn cael ei gadarnhau fel un o'r goreuon yn y byd

Rydym wastad wedi amau ei fod yn wir, ond nawr mae'n swyddogol: IRONMAN Cymru yw un o'r digwyddiadau IRONMAN gorau yn y byd.

Llun hen Waverley yn Dinbych y Pysgod yn y 80s

Stemar olwyn hanesyddol yn dychwelyd i lannau Sir Benfro

Ym mis Mehefin, bydd stemar olwyn mordeithiol olaf y byd yn dychwelyd i Sir Benfro a bydd yn angori am y tro cyntaf yn Ninbych-y-pysgod ers dros 30 mlynedd.

Staff arlwyo yn gwirfoddoli yn noson gawl y cyngor

Dewch i ymuno â ni yn y noson gawl lwyddiannus olaf

Ers mis Ionawr, mae dros 800 o ddognau o gawl wedi cael eu gweini am ddim yn Neuadd y Sir, a'r wythnos hon yw eich cyfle olaf i ddod draw.

Dinbych y Pysgod canol y dref

Proses ymgeisio am Drwydded Mynediad ar gyfer Cynllun Cerddwyr 2023 Dinbych-y-pysgod

Mae Cyngor Sir Penfro yn paratoi ar gyfer Cynllun Cerddwyr blynyddol Dinbych-y-pysgod.

Airport exercise March 2023 1

Ymarfer maes awyr yn profi ymateb gwasanaethau brys

Fe wnaeth ymarfer realistig brofi'r ymateb brys i ddigwyddiad mawr ym Maes Awyr Hwlffordd fis diwethaf.

pwyntio at gynlluniau gyda beiros

Ffordd newydd i roi gwybod yn hawdd am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio

Erbyn hyn, gall aelodau’r cyhoedd roi gwybod i Gyngor Sir Penfro am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio trwy ffurflen ar-lein syml.