English icon English

Newyddion

Canfuwyd 37 eitem, yn dangos tudalen 4 o 4

plant yn peintio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau meithrin cyn bo hir

Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid plant a anwyd rhwng 01/09/2020 a 31/08/2021 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn ysgol feithrin ar gyfer misoedd Ionawr, Ebrill a Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2023.