English icon English

Newyddion

Canfuwyd 37 eitem, yn dangos tudalen 3 o 4

Gemma Evans Ysgol Greenhill

Balchder ar ôl i athro o Ysgol Greenhill ennill un o brif wobrau cynhwysiant y DU

Mae Athro o Ysgol Greenhill wedi ennill gwobr fawreddog am gynhwysiant ar ôl cael ei henwebu gan ei myfyrwyr.

Lennie prydau usgol am ddim

Manteisiwch ar brydau ysgol am ddim i arbed amser ac arian

Eisiau arbed amser ac arian ar becynnau bwyd? A yw eich plentyn yn yr ysgol Gynradd yn amser llawn?

Ysgol Llanychllwydog-2

Ysgol Llanychllwydog yn Ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith

Mae Ysgol Llanychllwydog yn falch iawn o gyhoeddi mai nhw yw’r ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf yn Sir Benfro i gael ei hanrhydeddu â Gwobr Aur y Siarter Iaith am ei hymrwymiad eithriadol i hybu a defnyddio’r Gymraeg.

Tu fas Ysgol Uwchradd VC Hwlffordd

Tair gwobr fawreddog ar gyfer prosiect adeiladu ysgol gwerth miliynau o bunnoedd

Mae prosiect adeilad Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, sy’n werth £48.7m, wedi ennill tair gwobr genedlaethol mewn un wythnos.

Pembrokeshire County Council

‘Superstars’ Sir Benfro!

Mae aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun ac aelodau o grŵp aml-chwaraeon iau Tyddewi wedi cymryd rhan yn her Superstars Chwaraeon Sir Benfro!

crossfit 1

Cannoedd o ddisgyblion wedi cymryd rhan yn y trydydd Gemau CrossFit

Ymunodd Chwaraeon Sir Benfro a CrossFit Pembrokeshire â’i gilydd yn ddiweddar i gynnal y Gemau CrossFit Ysgolion ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd lleol.

Disgyblion, athrawon a swyddogion y Cyngor yn y Gampfa Awyr Agored newydd yn Ysgol Greenhill

Cwblhau Gwelliannau Allanol Greenhill â champfa awyr agored

Wedi blwyddyn o waith ar wella’r amgylchedd awyr agored ar gyfer cymuned Dinbych-y-pysgod a dysgwyr yn Ysgol Greenhill, daeth y gwaith i ben wrth lansio campfa awyr agored newydd.

Ysgol Mair Ddihalog cyfarfod cyngor myfyrwyr

Ysgol gynradd yn croesawu adroddiad canmoliaethus gan Estyn

Mae Ysgol Gynradd Gatholig Mair Ddihalog Hwlffordd wedi croesawu adroddiad gan Estyn yn canmol gwaith yr ysgol.

Grŵp o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd gyda'u capsiwl amser i'w gladdu yn Western Quayside.

Dathlu dyfodol cyffrous i bobl ifanc Hwlffordd mewn prosiect adfywio yn y dref

Mae disgyblion Ysgol Uwchradd Hwlffordd wedi gadael rhodd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng nghynllun adfywio Cei’r Gorllewin yn y dref.

Disgyblion o Ysgol Gymunedol Pennar gyda Gwobr Aur Ysgol Gynaliadwy.

Arwyr hinsawdd yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol a’r gymuned

Mae ysgol yn Sir Benfro wedi cael ei chydnabod am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o hyrwyddwyr hinsawdd yn yr ystafell ddosbarth a ledled y Sir.

Ysgol Caer Elen 1

Ysgol Caer Elen yn dathlu llwyddiant ysgubol adroddiad Estyn

Mae Ysgol Caer Elen yn Hwlffordd wedi derbyn adroddiad disglair gan yr arolygiaeth addysg Estyn.

Greenhill under 13yrs cricket

Merched yn gwneud eu marc yng nghwpan criced Dan Do Cenedlaethol

Mae criced yn ysgolion Sir Benfro yn parhau i fynd o nerth i nerth gyda pherfformiad trawiadol gan saith o dimau merched y sir mewn cystadleuaeth bwysig.