English icon English

Newyddion

Canfuwyd 37 eitem, yn dangos tudalen 2 o 4

pensiliau

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Penrhyn Dewi

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Penrhyn Dewi.

Pensils

Dyddiad cau cais ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd

Bydd angen i rieni plant a anwyd rhwng 01.09.2019 a 31.08.2020 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd ar gyfer Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2024.

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.

Classroom - Ystafell ddosbarth

Dyddiad cau lleoedd ysgolion uwchradd yn agosáu

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2023.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.

Gosod paneli solar yn Ysgol y Frenni

Cyngor Sir Penfro ac Egni Co-op yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu contract i osod paneli solar ar doeau 20 o ysgolion a chanolfannau hamdden lleol i’r fenter gymdeithasol Gymreig, Egni Co-op.

Rachel Scott a Kate Clarke, athrawon arweiniol Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a Llysgenhadon Gwych, disgyblion Jacob Williams a Tilly Prevel.

Ysgol yn derbyn Gwobr Aur fawreddog UNICEF y DU am yr eildro

Mae Ysgol Gymunedol Doc Penfro wedi derbyn gwobr Aur am yr eildro gan raglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU.

Enwebiad gwobr gweithwyr ieuenctid

Balchder gweithwyr ieuenctid yn dilyn enwebiad gwobr iechyd meddwl

Mae Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion o Wasanaethau Ieuenctid Sir Benfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog drwy annog pobl ifanc i siarad am iechyd meddwl.

Cynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd

Hyrwyddo chwaraeon yn Sir Benfro – cwrdd â’r Llysgenhadon Ifanc Efydd!

Bu cenhedlaeth newydd o fodelau rôl ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Benfro yn cyfarfod yn ddiweddar i rannu syniadau a gwrando ar straeon ysbrydoledig llysgenhadon hŷn.

Bro Gwaun GCSE

Cyngor yn llongyfarch disgyblion TGAU ar ddiwrnod canlyniadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch pob dysgwr sydd wedi derbyn canlyniadau TGAU a lefel 1 a 2 galwedigaethol heddiw.

Glwb Eco Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside gyda Eluned Morgan MS

Llwyddiant Her Hinsawdd Cymru ar gyfer ysgolion yng ngogledd a de Sir Benfro

Mae disgyblion yng ngogledd a de Sir Benfro wedi cael eu llongyfarch am eu cyflwyniadau Her Hinsawdd Cymru.

Plant a staff wrth fyrddau cinio ysgol newydd

Cyflwyno amser cinio ar ei newydd wedd yn Ysgol Neyland

Mae amser cinio ysgol wedi dod yn dawelach ac yn fwy pleserus meddai Pennaeth Ysgol Gymunedol Neyland, diolch i fenter newydd.