English icon English

Newyddion

Canfuwyd 370 eitem, yn dangos tudalen 31 o 31

weldio

Prosiect Menter a Sgiliau yn dod i ben ar ôl chwe mis llwyddiannus

Mae prosiect peilot i helpu pobl leol i gael gwaith, cefnogi busnesau a hybu datblygiad sgiliau wedi dod i ben ar ôl chwe mis llwyddiannus.

Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi 1

Gorymdaith Gŵyl Ddewi Sir Benfro yw'r fwyaf eto!

Roedd strydoedd Hwlffordd yn llawn pobl yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ddoe, wrth i 1,100 o blant ysgol lleol gymryd rhan mewn gorymdaith wych drwy'r dref, dan arweiniad Samba Doc.

Cerddorion ifanc yn ymarfer yng Nghaerdydd

Taith wych i Gaerdydd i gerddorion ifanc Sir Benfro

Yn ddiweddar, mwynhaodd dros 40 o gerddorion ifanc o bob cwr o Sir Benfro daith breswyl dros y penwythnos i Gaerdydd, fel rhan o Gerddorfa Linynnau a Band Chwyth Symffonig Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro. Diben y penwythnos oedd mwynhau creu cerddoriaeth ac, yn anad dim, cael hwyl!

plant yn peintio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau meithrin cyn bo hir

Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid plant a anwyd rhwng 01/09/2020 a 31/08/2021 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn ysgol feithrin ar gyfer misoedd Ionawr, Ebrill a Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2023.

Nicola Griffiths

Swyddog y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer gwobrau proffesiynol cenedlaethol

Mae swyddog Cyngor Sir Penfro wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol yn ei maes.

teulu yn dal dwylo

Apêl am lety mwy o faint i aduno teuluoedd o Wcráin sy’n ffoi rhag rhyfel

Blwyddyn ers i Rwsia ymosod ar Wcráin, nid yw cannoedd o ffoaduriaid fymryn yn agosach at ddychwelyd adref, ond gall pobl Sir Benfro barhau i helpu.