English icon English

Newyddion

Canfuwyd 38 eitem, yn dangos tudalen 2 o 4

Neyland Pirates u14s 2022-2

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn agosáu

Ydych chi'n adnabod tîm neu unigolyn yn Sir Benfro a gafodd lwyddiant chwaraeon anhygoel y llynedd? Neu hyfforddwr neu wirfoddolwr ymroddedig mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Rachel Scott a Kate Clarke, athrawon arweiniol Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a Llysgenhadon Gwych, disgyblion Jacob Williams a Tilly Prevel.

Ysgol yn derbyn Gwobr Aur fawreddog UNICEF y DU am yr eildro

Mae Ysgol Gymunedol Doc Penfro wedi derbyn gwobr Aur am yr eildro gan raglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU.

Cynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd

Hyrwyddo chwaraeon yn Sir Benfro – cwrdd â’r Llysgenhadon Ifanc Efydd!

Bu cenhedlaeth newydd o fodelau rôl ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Benfro yn cyfarfod yn ddiweddar i rannu syniadau a gwrando ar straeon ysbrydoledig llysgenhadon hŷn.

Tasglu Valero 1

Clwb wrth eu bodd gan weddnewidiad gwych gan dasglu Valero

Mae aelodau o Chwaraeon Sir Benfro nid yn unig yn cefnogi datblygiad chwaraeon cymunedol yn eu gwaith o ddydd i ddydd ond yn helpu yn eu hamser hamdden, hefyd.

Seswin aml-chwaraeon yn Hwlffordd

Sesiynau aml-chwaraeon llawn hwyl am ddim i blant yn Hwlffordd

Bydd sesiynau aml-chwaraeon am ddim i blant rhwng 5 a 7 oed yn cael eu cynnal unwaith eto yr hydref hwn yn Hwlffordd.

Merched o Clwb Rhwyfo Merched Wiseman's Bridge yn hapus i ddal eu gwobr, gyda Stephen Thornton.

Enwebiadau yn agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Bydd dathliad blynyddol Sir Benfro o chwaraeon yn cael ei gynnal unwaith eto yr hydref hwn yng Ngwobrau mawreddog Chwaraeon Sir Benfro 2023.

pel droed-iwr

Clybiau chwaraeon yn derbyn grantiau gan Chwaraeon Cymru

Mae pymtheg o glybiau chwaraeon yn Sir Benfro wedi derbyn cyfran o fwy na £100,000 yn rownd ddiweddaraf dyraniadau grant 'Cronfa Cymru Actif'.

Grŵp o ferched gyda chanlyniadau a balŵns yn Ysgol Greenhill

Llongyfarch myfyrwyr Safon Uwch a Safon UG yn Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch yr holl ddysgwyr Safon Uwch, UG a galwedigaethol sydd wedi derbyn canlyniadau heddiw.

Mei gyda disgyblion Ysgol Eglwyswrw

Ysgolion Sir Benfro yn dathlu eu hardaloedd mewn cyfres newydd o ganeuon yn Gymraeg

Mae alawon persain cerddoriaeth Gymraeg yn llenwi’r awyr wrth i gyfres swynol o ganeuon newydd sbon a gyfansoddwyd gan blant ysgolion Sir Benfro gael ei rhyddhau.

Diwrnod Chwarae - sgiliau syrcas

Diwrnod Chwarae yn Llys-y-frân yn llwyddiant ysgubol

Gwnaeth deuluoedd o bob rhan o Sir Benfro ddathlu Diwrnod Chwarae cenedlaethol Ddydd Mercher gydag amrywiaeth enfawr o weithgareddau hwyliog am ddim i bob oedran.

Glwb Eco Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside gyda Eluned Morgan MS

Llwyddiant Her Hinsawdd Cymru ar gyfer ysgolion yng ngogledd a de Sir Benfro

Mae disgyblion yng ngogledd a de Sir Benfro wedi cael eu llongyfarch am eu cyflwyniadau Her Hinsawdd Cymru.

Plant a staff wrth fyrddau cinio ysgol newydd

Cyflwyno amser cinio ar ei newydd wedd yn Ysgol Neyland

Mae amser cinio ysgol wedi dod yn dawelach ac yn fwy pleserus meddai Pennaeth Ysgol Gymunedol Neyland, diolch i fenter newydd.