English icon English

Newyddion

Canfuwyd 38 eitem, yn dangos tudalen 4 o 4

Staff arlwyo yn gwirfoddoli yn noson gawl y cyngor

Dewch i ymuno â ni yn y noson gawl lwyddiannus olaf

Ers mis Ionawr, mae dros 800 o ddognau o gawl wedi cael eu gweini am ddim yn Neuadd y Sir, a'r wythnos hon yw eich cyfle olaf i ddod draw.

plant yn peintio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau meithrin cyn bo hir

Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid plant a anwyd rhwng 01/09/2020 a 31/08/2021 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn ysgol feithrin ar gyfer misoedd Ionawr, Ebrill a Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2023.