English icon English

Newyddion

Canfuwyd 38 eitem, yn dangos tudalen 3 o 4

Yn y dosbarth

Taliadau prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau yn dod i ben

Ni fydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer taliadau Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y gwyliau a gyflwynwyd i ymateb i'r pandemig Covid-19 yn cael ei ymestyn ar ôl tair blynedd o gefnogaeth ychwanegol.

Lennie prydau usgol am ddim

Manteisiwch ar brydau ysgol am ddim i arbed amser ac arian

Eisiau arbed amser ac arian ar becynnau bwyd? A yw eich plentyn yn yr ysgol Gynradd yn amser llawn?

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Cogydd enwog yn cefnogi cegin ysgol

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi canmol gwaith tîm arlwyo Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod sy’n darparu prydau maethlon i bum ysgol yn yr ardal.

Ysgol Llanychllwydog-2

Ysgol Llanychllwydog yn Ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith

Mae Ysgol Llanychllwydog yn falch iawn o gyhoeddi mai nhw yw’r ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf yn Sir Benfro i gael ei hanrhydeddu â Gwobr Aur y Siarter Iaith am ei hymrwymiad eithriadol i hybu a defnyddio’r Gymraeg.

Tu fas Ysgol Uwchradd VC Hwlffordd

Tair gwobr fawreddog ar gyfer prosiect adeiladu ysgol gwerth miliynau o bunnoedd

Mae prosiect adeilad Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, sy’n werth £48.7m, wedi ennill tair gwobr genedlaethol mewn un wythnos.

Pembrokeshire County Council

‘Superstars’ Sir Benfro!

Mae aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun ac aelodau o grŵp aml-chwaraeon iau Tyddewi wedi cymryd rhan yn her Superstars Chwaraeon Sir Benfro!

crossfit 1

Cannoedd o ddisgyblion wedi cymryd rhan yn y trydydd Gemau CrossFit

Ymunodd Chwaraeon Sir Benfro a CrossFit Pembrokeshire â’i gilydd yn ddiweddar i gynnal y Gemau CrossFit Ysgolion ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd lleol.

Disgyblion, athrawon a swyddogion y Cyngor yn y Gampfa Awyr Agored newydd yn Ysgol Greenhill

Cwblhau Gwelliannau Allanol Greenhill â champfa awyr agored

Wedi blwyddyn o waith ar wella’r amgylchedd awyr agored ar gyfer cymuned Dinbych-y-pysgod a dysgwyr yn Ysgol Greenhill, daeth y gwaith i ben wrth lansio campfa awyr agored newydd.

Cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

‘Cyfle unigryw’ i gerddorion ifanc

Cafodd cerddorion ifanc yn Sir Benfro gyfle unigryw yn ddiweddar pan wnaethant berfformio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol o Gerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Sesiwn aml-chwaraeon

Sesiynau chwaraeon am ddim yn Hwlffordd i blant 5-7 oed

Mae sesiwn amlchwaraeon am ddim i blant rhwng pump a saith oed yn cael eu cynnig yn Hwlffordd o ddydd Iau, 8 Mehefin i ddydd Iau, 13 Gorffennaf.

Y tu mewn i ystafell ddosbarth ysgol gynradd liw llachar

Taliadau Prydau Ysgol am Ddim ar gyfer Hanner Tymor mis Mai

Bydd taliadau sy’n gysylltiedig â Phrydau Ysgol am Ddim i blant o deuluoedd incwm isel ar gyfer hanner tymor mis Mai yn cael eu gwneud yr wythnos nesaf.

Ysgol Mair Ddihalog cyfarfod cyngor myfyrwyr

Ysgol gynradd yn croesawu adroddiad canmoliaethus gan Estyn

Mae Ysgol Gynradd Gatholig Mair Ddihalog Hwlffordd wedi croesawu adroddiad gan Estyn yn canmol gwaith yr ysgol.