English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 19 o 20

teras castell cyfnod cei'r de

Chwilio am weithredwr newydd ar gyfer prosiect adfywio Penfro

Bydd cam nesaf prosiect ailddatblygu Cei De Penfro yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnosau nesaf.

bryn undeb ffordd

Trefniadau cau ffordd Union Hill wedi’u hymestyn i wneud gwaith brys

Mae’r trefniadau brys i gau ffordd Union Hill, Hwlffordd, dros dro wedi’u hymestyn er mwyn cyflawni gwaith hanfodol pellach.

cwn wedi eu hachub

Cyfnod o garchar am dorri Gorchymyn Llys a osodwyd ar ôl nifer o euogfarnau lles anifeiliaid

Mae dyn o Ddoc Penfro wedi cael ei garcharu am dorri Gorchymyn Llys a osodwyd ar ôl iddo gael ei ddyfarnu’n euog o nifer o gyhuddiadau lles anifeiliaid mewn achos a ddygwyd ymlaen gan Gyngor Sir Penfro.

pwyntio at gynlluniau gyda beiros

Ffordd newydd i roi gwybod yn hawdd am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio

Erbyn hyn, gall aelodau’r cyhoedd roi gwybod i Gyngor Sir Penfro am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio trwy ffurflen ar-lein syml.

AlexAllison-2

Dathlu oes o wasanaeth i blant a phobl ifanc Sir Benfro

Dathlwyd cyfraniad anhygoel un teulu at ofal maeth yn Sir Benfro dros fwy na thri degawd yn Neuadd y Sir yn ddiweddar.

weldio

Prosiect Menter a Sgiliau yn dod i ben ar ôl chwe mis llwyddiannus

Mae prosiect peilot i helpu pobl leol i gael gwaith, cefnogi busnesau a hybu datblygiad sgiliau wedi dod i ben ar ôl chwe mis llwyddiannus.