English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 9 o 20

Maethu

Maethu Cymru Sir Benfro yn tynnu sylw at fanteision maethu gyda’ch awdurdod lleol

“Mae ein profiad wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae'r gefnogaeth rydyn ni wedi ei gael gan Maethu Cymru Sir Benfro yn llawer mwy na'r hyn a ddarparwyd gan yr asiantaeth.”

Mei gyda disgyblion Ysgol Eglwyswrw

Ysgolion Sir Benfro yn dathlu eu hardaloedd mewn cyfres newydd o ganeuon yn Gymraeg

Mae alawon persain cerddoriaeth Gymraeg yn llenwi’r awyr wrth i gyfres swynol o ganeuon newydd sbon a gyfansoddwyd gan blant ysgolion Sir Benfro gael ei rhyddhau.

Michael Hooper o Gymdeithas Gofal Sir Benfro gyda'r Aelod Cabinet dros Gyllid y Cynghorydd Alec Cormack a siec grant ar gyfer UK SPF

Prosiect rhifedd i gynorthwyo pobl ddigartref yw’r cynllun cyntaf i’w lansio yn Sir Benfro gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o weld cychwyniad y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn yr ardal, gan Gymdeithas Gofal Sir Benfro.

Marquee 2-2

Cyngor Sir i arddangos gwasanaethau yn Sioe Sir Benfro

Mae Sioe Sir Benfro yn ôl unwaith eto — a bydd digwyddiad eleni ar 16 a 17 Awst yn golygu bod yr Awdurdod yn darparu siop un stop o gefnogaeth a gwybodaeth.

Gwobrau Sbotolau Sir Benfro 2023  noddir yn falch gan bam nuttall

Gwobrau Sbotolau Sir Benfro 2023

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y llynedd, bydd Gwobrau Sbotolau Sir Benfro, sy'n dathlu plant a phobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac wedi cyflawni rhywbeth eithriadol, yn dychwelyd. Rydym yn falch iawn o gynnal y digwyddiad eto eleni ar 17 Tachwedd 2023

Diwrnod Chwarae - sgiliau syrcas

Diwrnod Chwarae yn Llys-y-frân yn llwyddiant ysgubol

Gwnaeth deuluoedd o bob rhan o Sir Benfro ddathlu Diwrnod Chwarae cenedlaethol Ddydd Mercher gydag amrywiaeth enfawr o weithgareddau hwyliog am ddim i bob oedran.

Union Hill-3

Diweddariad am Union Hill

Bydd gwaith arolygu manwl, casglu data ac ymgynghoriad cyhoeddus yn digwydd cyn ailadeiladu rhan ansefydlog o wal yn Union Hill ar ddiwedd Stryd y Cei yn Hwlffordd.

Omnia yng Nghanolfan Hamdden Dinbych y Pysgod

Merched Greenhill yn mwynhau digwyddiad Iechyd a Lles

Cymerodd merched Blwyddyn 9 yn Ysgol Greenhill yn Ninbych-y-pysgod ran mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon yn diweddar sydd ar gael yn y gymuned leol.

golygfa ar draws Traeth Poppit ar ddiwrnod heulog

Dweud eich dweud ar fynediad trafnidiaeth i Draeth Poppit

Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y ddarpariaeth trafnidiaeth bresennol i Draeth Poppit.

Glwb Eco Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside gyda Eluned Morgan MS

Llwyddiant Her Hinsawdd Cymru ar gyfer ysgolion yng ngogledd a de Sir Benfro

Mae disgyblion yng ngogledd a de Sir Benfro wedi cael eu llongyfarch am eu cyflwyniadau Her Hinsawdd Cymru.

Dau fachgen yn rhedeg i lawr lôn wledig

Mae Sir Benfro yn dathlu Diwrnod Chwarae 2023 drwy gynnal diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu!

Bydd Diwrnod Chwarae 2023 yn cael ei gynnal yn Llys y Frân (SA63 4RR) ddydd Mercher 2 Awst rhwng 10.30am a 3.00pm.

Arwydd gorsaf drenau Saundersfoot

Gofyn am adborth trigolion ar wella cynlluniau Teithio Llesol

Mae tîm Teithio Llesol Cyngor Sir Penfro yn gofyn am eich mewnbwn i’r Llwybrau Defnydd Ar y Cyd Teithio Llesol arfaethedig yn Saundersfoot.