English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 9 o 29

Christmas waste and recycling - Gwastraff ac ailgylchu'r Nadolig-2

Gwastraff ac ailgylchu'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Bydd rhai newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn Sir Benfro.

Christmas tree shredding - Torri coed Nadolig

Archebion ar agor i gasglu coed Nadolig go iawn

Mae trigolion Sir Benfro unwaith eto yn gallu trefnu i’w coeden Nadolig go iawn gael ei chasglu o ymyl y ffordd dros gyfnod yr ŵyl.

Yn y llun, mab Margaret Jones, Mark, gyda disgyblion Ysgol Gynradd Prendergast a rhywfaint o’r gwaith celf gwreiddiol.

Cyfeillgarwch yn cael ei ymestyn wrth i ysgol gael gwaith celf yn rhodd gan ddarlunydd enwog

Mae cyfeillgarwch cryf rhwng y darlunydd enwog Margaret Jones ac Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast yn parhau ar ôl dros 20 mlynedd.

Bus driver - Gyrrwr bws

Mynnwch ddweud eich dweud am ddyfodol gwasanaethau bws yn Sir Benfro

Mae ymgynghoriad wedi cael ei lansio i’r ffordd y bydd gwasanaethau bws Sir Benfro’n cael eu gweithredu o 2024 ymlaen.

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel 1

Swyddogion diogelwch ffyrdd iau Sir Benfro yn amlinellu neges hanfodol y gaeaf hwn

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel - dyna'r neges gan swyddogion diogelwch ffyrdd iau (JRSOs) newydd Sir Benfro i'w cyd-ddisgyblion ar draws y sir.

Sgwar y Castell, Hwlffordd

Chwilio am arbenigwyr ymgysylltu â'r gymuned i ailddatblygu Sgwâr y Castell

Mae Cyngor Sir Penfro yn chwilio am arbenigwyr ymgysylltu â'r gymuned i weithio'n agos gyda rhanddeiliaid a grwpiau cymunedol yn Hwlffordd i archwilio arwyddocâd Sgwâr y Castell cyn iddo gael ei ailddatblygu yn 2024-25.

pensiliau

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Penrhyn Dewi

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Penrhyn Dewi.

car wedi rhewi

Awgrymiadau syml i baratoi ar gyfer y gaeaf

Mae'r tywydd oer diweddar wedi profi nad oes amser gwell na'r presennol i sicrhau eich bod chi'n barod am y gaeaf.

Y Cynghorwyr Bethan Price a Jon Harvey gyda chontractwyr ar safle adeiladu Glasfryn

Mae gwaith wedi dechrau ar gartrefi Cyngor newydd yn Nhyddewi

Mae'r contract ar gyfer adeiladu saith byngalo newydd yn Nhyddewi wedi'i drosglwyddo i ddatblygwr preifat, GRD Limited, i ddatblygu ar ran y Cyngor.

Rock fall - cwymp creigiau

Pont Wisemans i Neuadd Coppet, Saundersfoot — cau llwybr defnydd a rennir

Yn dilyn Storm Ciaran a darodd Sir Benfro ar Dachwedd 2ain 2023, mae creigiau wedi disgyn ar y llwybr arfordirol a rennir rhwng Pont Wisemans a Neuadd Coppet. 

Llyfrgell Glan-yr-Afon yn Hwlffordd

Eisteddfod farddoniaeth

Mae Llyfrgell Hwlffordd wrth ei bodd i fod yn rhan o Daith Llyfrgelloedd ledled y DU y Bardd Llawryfog sydd wedi’i threfnu ar gyfer mis Mawrth 2024.

Pensils

Dyddiad cau cais ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd

Bydd angen i rieni plant a anwyd rhwng 01.09.2019 a 31.08.2020 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd ar gyfer Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2024.