English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 6 o 20

Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Cyhoeddi dyddiadau ail gyfle i wneud cais am Gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Bydd Cyngor Sir Penfro yn agor ail rownd yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) ddydd Llun, 2 Hydref 2023.

Argraff artistiaid Datblydiad tai Brynhir

Gwahodd y gymuned i ddigwyddiad diweddaru ar ddatblygiad tai Brynhir

Mae'r datblygiad tai arfaethedig ym Mrynhir yn Ninbych-y-pysgod wedi cyrraedd cam pwysig yn y broses ddylunio.

fflecsi Bwcabws-2

Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

Bydd gwasanaeth fflecsi Bwcabws yn dod i ben ar 31 Hydref 2023.

John Bill, Abridgement Britannia Camden, 1626

Cymru i’r Byd: dathlu mapiau mewn arddangosfa newydd

Bydd arddangosfa newydd gyffrous o fapiau o’r Llyfrgell Genedlaethol yn agor yn Oriel Glan yr Afon, Hwlffordd, ddydd Sadwrn 23 Medi.

Enwebiad gwobr gweithwyr ieuenctid

Balchder gweithwyr ieuenctid yn dilyn enwebiad gwobr iechyd meddwl

Mae Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion o Wasanaethau Ieuenctid Sir Benfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog drwy annog pobl ifanc i siarad am iechyd meddwl.

Criw Craff

Dathlu 30 mlynedd o’r Criw Craff

Ymunodd aelodau o Gyngor Sir Penfro a South Hook LNG ag asiantaethau partner yn ddiweddar, yn y paratoadau terfynol ar gyfer digwyddiad diogelwch y Criw Craff eleni.

Wedi'i yrru gan Ffyniant Bro

Bydd ail gyfle i ymgeisio am Gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn agor yn fuan

Bydd Cyngor Sir Penfro yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) ddechrau mis Hydref.

Avro Anson Airport 1

Croesawu ymweliadau arbennig i Faes Awyr Hwlffordd

Mae Maes Awyr Hwlffordd wedi croesawu ymwelwyr arbennig wythnos yn unig ar wahân.

Delwedd bag du ymyl y ffordd

Y Cyngor yn cyhoeddi newidiadau i gasgliadau gwastraff gweddilliol

 Mae Cyngor Sir Penfro yn rhoi’r gorau i ddarparu bagiau llwyd a bydd yn mynd yn ôl i gasgliadau gwastraff gweddilliol (na ellir ei ailgylchu) mewn bagiau du sy’n cael eu darparu gan aelwydydd.

county hall river

Penderfyniad premiymau'r Dreth Gyngor i'w wneud ym mis Rhagfyr

Bydd Cyngor Sir Penfro yn penderfynu a ddylid cynyddu premiymau’r Dreth Gyngor ym mlwyddyn ariannol 2024/25 ar gyfer ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor, yn ei gyfarfod Cyngor llawn ar Ragfyr 14eg.

Cynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd

Hyrwyddo chwaraeon yn Sir Benfro – cwrdd â’r Llysgenhadon Ifanc Efydd!

Bu cenhedlaeth newydd o fodelau rôl ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Benfro yn cyfarfod yn ddiweddar i rannu syniadau a gwrando ar straeon ysbrydoledig llysgenhadon hŷn.

County Hall Haverfordwest Neuadd y Sir Hwlffordd

Datganiad diweddaraf ynghylch RAAC

Gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau nad ydym wedi darganfod Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC) yn unrhyw un o'n hadeiladau ysgol na thai'r Cyngor.