English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 6 o 29

county hall river cropped

Cyngor Sir Penfro yn cytuno ar y gyllideb ar gyfer 2024/25

Heddiw (dydd Iau 7 Mawrth) mae Cyngor Sir Penfro wedi cytuno ar ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2024-2025.

Mewnosododd y Cyng Reg Owens ar lun o Neuadd y Sir

Pleidleisiwch dros gynrychiolydd newydd yn dilyn marwolaeth drist Cynghorydd Sir

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn Llanisan-yn-Rhos yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens fis diwethaf.

Cllr Thomas Tudor Cllr David Simpson

Dydd Gŵyl Dewi yn plesio canol tref Hwlffordd yn fawr

Roedd yna wynebau llawen ym mhobman wrth i bron 1,000 o blant ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan orymdeithio trwy ganol tref Hwlffordd.

Rock fall - cwymp creigiau

Cynlluniau ar y gweill i gynnig am gyllid grant i ailagor llwybr poblogaidd

Mae Cyngor Sir Penfro yn cwblhau cynlluniau i wneud cais am gyllid Llywodraeth Cymru i atgyweirio ac ailagor y llwybr o Wiseman's Bridge i Saundersfoot a gaewyd yn ddiweddar.

Valero Music Festival 2024 winners with Pembrokeshire Music Service

Plant ysgolion cynradd yn taro'r holl nodau cywir mewn gŵyl gerddoriaeth boblogaidd

Bu dros 400 o blant ysgolion cynradd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Cerddoriaeth Gynradd Valero Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro'r penwythnos diwethaf.

Llyfrgell Dylan Thomas

Dathlu Bywyd Barddol Dylan Thomas

Ar 9 Mawrth 2024 bydd arddangosfa newydd sbon, Dylan: Bywyd Barddol Dylan Thomas, yn agor yn Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr Glan-yr-afon yn Hwlffordd, i ddathlu bywyd a gwaith un o feirdd gorau Cymru.

Claire Garland gyda'i land rover cacen gaws

Llwyddiant melys: Cwmni cacennau caws yn sicrhau grant i ennill darn mwy o’r farchnad

Mae cwmni cacennau caws moethus lleol yn lledu ei esgyll a chyrraedd cwsmeriaid newydd, diolch i gyllid grant a chymorth gan dîm busnes Cyngor Sir Penfro.

Plentyn yn paentio gyda phaent lliwgar

Dyddiad Cau ar gyfer Cais am Le Mewn Meithrinfa

Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid plant a anwyd rhwng 01/09/2021 a 31/08/2022 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn ysgol feithrin ar gyfer misoedd Ionawr, Ebrill a Medi 2025 erbyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2024.

Tîm ffilmio Aeran Hopewell, James Pugh, Kath Brookes

Esbonio pleidleisio mewn fideo newydd gyda Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro

Crëwyd fideo newydd mewn partneriaeth â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro (PSEP) i ddangos pa mor hygyrch y gall pleidleisio fod i bawb.

golygfa o borthgain yn edrych tuag at yr harbwr

Angen eich mewnbwn chi ar uwchgynllun ar gyfer goresgyn pwysau seilwaith ym Mhorthgain

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y tir cyhoeddus a gwelliannau i'r priffyrdd ar gyfer pentref arfordirol prysur Porthgain wedi'i lansio.

Ffeil Vape Pic

Dirwy am werthu fêps anghyfreithlon

Cafodd rheolwr siop fêps ym Mhenfro ddirwy gan Ynadon yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Sir Penfro.

Bwyty Lounges

Cyhoeddi cwmni lletygarwch blaenllaw Loungers ar gyfer datblygiad Glan Cei'r Gorllewin

Mae Cyngor Sir Penfro a Loungers, un o gwmnïau lletygarwch mwyaf blaenllaw'r DU, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cytuno ar delerau i Loungers fod yn denant cyntaf datblygiad gwych Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.