English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 4 o 29

e-bike - e-feic 1 cropped

Ar eich beic ar gyfer treial cyffrous E-feiciau Sir Benfro

Mae trigolion ac ymwelwyr pedair ardal yn Sir Benfro, yn cael eu gwahodd i fynd ar eu beiciau yn sgil cyflwyno treial E-feiciau talu wrth alw cyffrous.

street football 1 - Pêl-droed stryd 1

Ymunwch â gwledd o hwyl i’r teulu, pêl-droed a bwyd!

Mae gwledd o bêl-droed gwych a bwyd bendigedig ar ei ffordd i amgylchoedd ysblennydd Castell Penfro ym mis Mai, gan godi arian i elusen hanfodol ar yr un pryd.

id pleidleisiwr

Mae angen ID ffotograffig ar drigolion Sir Benfro i bleidleisio mewn etholiadau ym mis Mai

Bydd angen i drigolion yn Sir Benfro ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn etholiadau lleol ar 2 Mai. Mae trigolion yn cael eu hannog i wneud yn siŵr eu bod yn barod i bleidleisio trwy wirio bod ganddynt fath o ID a dderbynnir.

Bus driver - Gyrrwr bws

Newidiadau i wasanaethau bysiau lleol o fis Ebrill 2024

Bydd nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau lleol yn cael eu cyflwyno yn ystod yr wythnosau nesaf o ganlyniad i ad-drefnu cyllid bysiau. 

llyfrgell dewi sant

Llyfrgell y ddinas nawr ar agor ar ddydd Sadwrn

Diolch i ymgyrch lwyddiannus i ddenu gwirfoddolwyr i redeg llyfrgell Tyddewi ar foreau Sadwrn, bydd y cyfleuster ar agor i’r gymuned leol ei fwynhau.

Aelodau o Fand Pres Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Band Pres Ieuenctid yn rhagori yn wyneb cystadleuaeth genedlaethol

Gwnaeth Band Pres Ieuenctid Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro ragori ym Mhencampwriaethau Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr yn Cheltenham yn ddiweddar.

outside a row of terraced houses

Datganiad i'r wasg: i'w ryddhau ar unwaith

Ar hyn o bryd mae galw mawr am dai ar draws sir Benfro. Mae hwn, ynghyd â’r nifer cyfyngedig o eiddo sydd ar gael i'w gosod, yn broblem sydd hefyd i’w gweld ar raddfa genedlaethol.

Celtic Freeport welcomes its first permanent Chief Executive, Luciana Ciubotariu

Prif Weithredwr newydd, achos busnes a phresenoldeb digidol ar ei newydd weddi’r Porthladd Rhydd Celtaidd

Mae Luciana Ciubotariu wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr parhaol newydd y Porthladd Rhydd Celtaidd i sicrhau y bydd y prosiect ailddiwydiannu, datgarboneiddio ac adfywio hollbwysig hwn yn dwyn ffrwyth. Bydd yn dechrau yn ei swydd ym mis Mai 2024.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Galw Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfnod etholiad swyddogol ar gyfer swyddi'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr bellach wedi dechrau.

Riverside event 1 - Digwyddiad Glan yr Afon 1

Noson wych yn Llyfrgell Hwlffordd mewn digwyddiad arbennig gyda’r Bardd Llawryfog

Roedd Llyfrgell Hwlffordd yn falch iawn o fod yn rhan o Daith Llyfrgelloedd y Bardd Llawryfog ar gyfer 2024 a chynhaliwyd digwyddiad arbennig ddydd Gwener 8 Mawrth.

Llun grŵp o bawb wrth ddadorchuddio cofeb covid yn Neuadd y Sir

Dadorchuddio cofeb bwerus yn Neuadd y Sir i bawb a effeithiwyd gan Covid-19

Mae teyrnged barhaol i anwyliaid Sir Benfro a gollwyd yn ystod pandemig Covid-19 a'r rhai hynny a oedd gweithio ar y rheng flaen wedi'u gosod yn Neuadd y Sir.

Ysgol Greenhill cropped

Llwyth o rediadau a wicedi mewn twrnameintiau criced i ferched

Cymerodd mwy na 150 o ferched o wyth ysgol leol ran ym Mhencampwriaeth Criced Dan Do Genedlaethol yr ECB dros y mis diwethaf.