English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 8 o 29

Rheiliau Pwll Melin Penfro sydd i'w newid

Llwybr Pwll Castell Penfro ar gau ar gyfer uwchraddiadau

Bydd llwybr Pwll y Castell ar gau ar hyd ei ochr ogleddol o ddiwedd y mis tra bydd Cyngor Sir Penfro yn gosod rheiliau newydd.

 Hofrenyddion maes awyr cropped

Staff maes awyr yn cael diolch am eu rôl allweddol wrth gefnogi’r gwasanaethau brys

Mae rôl allweddol Maes Awyr Hwlffordd a’i staff wrth gadw hofrenyddion y gwasanaethau brys yn hedfan ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos wedi cael ei chanmol gan dimau golau glas.

Rates relief - Rhyddhad ardrethi

Neges atgoffa am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch

Mae neges yn mynd allan i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn Sir Benfro i’w hatgoffa i wneud cais am ryddhad ardrethi.

cau dwylo a braich mewn top pinc yn dal dau lyfr

Bardd Llawryfog yn ymweld â Sir Benfro fel rhan o daith ddeng mlynedd o amgylch llyfrgelloedd y DU

Bydd taith fawreddog Bardd Llawryfog o amgylch Llyfrgelloedd ledled y DU yn galw yn Sir Benfro yn ystod y Gwanwyn hwn a bydd hyn yn cynnwys darlleniad gan Simon Armitage.

Footprints on snowy road - 923463082 cropped

Diweddariad Cyngor Sir Penfro: Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a rhagor o darfu ar wasanaethau

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio ei bod bosibl y bydd ffyrdd a phalmentydd yn dal i fod yn rhewllyd heno, dros nos ac yfory, ddydd Gwener 19 Ionawr.

Kerbside Black Bag Feature Tile cropped

Aildrefnu casgliadau gwastraff oherwydd tarfu yn sgil eira

Diweddariad am eira: Mae casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu wedi cael eu hatal heddiw (dydd Iau, 18 Ionawr).

Cynllun parcio i bobl anabl cadair olwyn

Cynllun Parcio i helpu Pobl Anabl i gynnal eu hannibyniaeth yn ailagor

Mae cynllun i helpu pobl anabl i gael lle parcio ger eu heiddo os nad oes ganddynt ddreif neu garej y gellir ei ddefnyddio yn derbyn ceisiadau newydd.

County Hall Haverfordwest Neuadd y Sir Hwlffordd

Cytuno ar bremiymau y Dreth Gyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor

Mae aelodau Cyngor Sir Penfro wedi pleidleisio dros bremiwm y Dreth Gyngor o 200% ar gyfer ail gartrefi yn y sir.

county hall river

Datganiad Cyngor Sir Penfro: Safle Tirlenwi Llwynhelyg

Gall Cyngor Sir Penfro gadarnhau ein bod wedi derbyn cwynion yn ddiweddar gan aelodau o'r cyhoedd yn ymwneud ag arogleuon sy'n tarddu o Dirlenwi Llwynhelyg.

Darren Thomas, Michael Gray, y Cynghorwyr Aled Thomas, Jon Harvey, Michelle Bateman, Gaynor Toft, ac eraill y tu allan i dai newydd

Dathlu cwblhau cam cyntaf Tai Cyngor Johnston

Fe wnaeth contractwyr drosglwyddo allweddi ar gyfer 14 o dai yn natblygiad hir ddisgwyliedig Old School Lane yn Johnston yr wythnos hon.

Dwylo cartŵn gyda beiro, cyfrifiannell a phapur gyda blociau lliw

Gofyn am farn trigolion ar gynlluniau cyllideb y Cyngor sydd i ddod

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb Cyngor Sir Penfro ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn dal ar agor.

Tri beiciwr ar lwybr

Cyn-rheilffordd Cardi Bach o bosib am newid i fod yn llwybr cerdded a seiclo

Mae Cynghorau Sir Benfro a Sir Gâr wedi trefnu digwyddiad ymgysylltu ar drawsnewid yr hen reilffordd Cardi Bach mewn i lwybr cerdded a seiclo newydd.