English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 8 o 20

PayByPhone2

PayByPhone yn cynnig parcio diogel a hawdd yn Sir Benfro

Anogir trigolion ac ymwelwyr Sir Benfro i lawrlwytho'r ap PayByPhone i'w ffonau symudol i dalu’n hawdd am barcio ledled y sir. 

Adult learners - Dysgwr sy'n oedolion smaller-2

Llwyddiant arholiadau TGAU a chyfle i fwrw ymlaen yn eu gyrfaoedd i oedolion sy'n ddysgwyr gyda Sir Benfro yn Dysgu

Wrth i ddysgwyr ysgol ledled Sir Benfro ddathlu eu llwyddiant yn yr arholiadau TGAU ddydd Iau Awst 24ain, canfu grŵp bach o ddysgwyr hŷn hefyd a oeddent wedi bod yn llwyddiannus mewn TGAU Mathemateg a/neu Saesneg.

 arfau

Angen contractwyr adeiladu ar gyfer gwaith y Cyngor

Galwad am gontractwyr adeiladu - byddai Cyngor Sir Penfro yn dwlu clywed gennych.

Llawer o bobl wrth fyrddau yn BIC

Parti haf yn y Ganolfan Arloesi Busnes yn annog cyflogwyr i ddod yn Gyfeillgar i Faethu

Cynhaliodd tenantiaid Canolfan Arloesedd y Bont (BIC), Doc Penfro Barti Haf i'w ffrindiau a'u teuluoedd ac estyn gwahoddiad i'r rhai sy'n ymwneud â gofal maeth.

Amber Baker, Tom Tudor a Beth Hawkridge

Danteithion blasus yn dod â phobl ifanc a phobl sy'n gwneud penderfyniadau ynghyd yn y Bake Off blynyddol.

Yn 'bake off' blynyddol Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau cafwyd amrywiaeth o gacennau a danteithion blasus i'w beirniadu.

Bro Gwaun GCSE

Cyngor yn llongyfarch disgyblion TGAU ar ddiwrnod canlyniadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch pob dysgwr sydd wedi derbyn canlyniadau TGAU a lefel 1 a 2 galwedigaethol heddiw.

pel droed-iwr

Clybiau chwaraeon yn derbyn grantiau gan Chwaraeon Cymru

Mae pymtheg o glybiau chwaraeon yn Sir Benfro wedi derbyn cyfran o fwy na £100,000 yn rownd ddiweddaraf dyraniadau grant 'Cronfa Cymru Actif'.

Gwarchodfa Natur Cors Wdig

Gwarchodfa Natur Cors Wdig yn Ailagor i’r Cyhoedd

Ar ôl bod ar gau am 6 blynedd, mae Gwarchodfa Natur Cors Wdig wedi ailagor gan arddangos llwybr pren newydd 500m o hyd a phwll bywyd gwyllt newydd.

Grŵp o ferched gyda chanlyniadau a balŵns yn Ysgol Greenhill

Llongyfarch myfyrwyr Safon Uwch a Safon UG yn Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch yr holl ddysgwyr Safon Uwch, UG a galwedigaethol sydd wedi derbyn canlyniadau heddiw.

Enviro crime-2

Cyngor yn cymryd camau cadarnhaol i fynd i’r afael â sbwriel, baw cŵn a throseddau amgylcheddol eraill

Mae Cyngor Sir Benfro yn cymryd camau cadarnhaol i helpu i gadw ein sir yn lle glân a phrydferth i fyw, gweithio ac i ymweld ag ef.

Newport Pembs

Diweddariad ynghylch Tai Gwarchod Maes Ingli

Mae cynllun i ddarparu tai gwarchod newydd ar gyfer pobl hŷn yn Nhrefdraeth wedi cymryd cam ymlaen.

Safi Altaf , Carys Williams, Patricia Mawuli Porter OBE, Gwenevere Porter, Layney Lindsay  and Charlotte Ashton-Smith.

Berw ym Maes Awyr Hwlffordd ar Ddiwrnod Awyrendy Agored

Cynhaliodd Metal Seagulls Ddiwrnod Awyrendy Agored prysur a difyr ym Maes Awyr Hwlffordd yn ddiweddar.