English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 10 o 29

Budget - Cyllideb

Galw i gymryd rhan yn ymgynghoriad Cyllideb y Cyngor 2024 – 25

Mae galwad yn mynd allan i bobl gael dweud eu dweud ar gyllideb Cyngor Sir Penfro ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2024-25. 

Ysgol Gymraeg Bro Penfro 2

Cynnydd ardderchog ar adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd Ysgol Gymraeg Bro Penfro

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu ar safle'r Ysgol Gymraeg Bro Penfro newydd ym Mhenfro ddydd Mawrth 14 Tachwedd i nodi cyrhaeddiad pwynt uchaf yr adeilad, a elwir yn draddodiadol yn seremoni ‘gosod y garreg gopa’.

Ysgol Neyland

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Neyland

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gymunedol Neyland.

Heather Warner, Gwobr Cyflawniad Oes

Llwyddiannau chwaraeon yn cael eu dathlu yng Ngwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Dathlwyd llwyddiannau rhyfeddol cymuned chwaraeon Sir Benfro mewn seremoni wobrwyo ddisglair nos Wener, Tachwedd 24ain.

Enillwyr Gwobrau Sbotolau gyda Bethany a Nadine o'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Pobl ifanc yn disgleirio yng Ngwobrau Spotlight Sir Benfro eleni

Cynhaliwyd trydedd seremoni Gwobrau Spotlight Sir Benfro yn ddiweddar i ddathlu plant a phobl ifanc sy’n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Neuadd y Farchnad Dinbych y Pysgod

Cyfle i grefftwyr, artistiaid a chynhyrchwyr lleol werthu eu nwyddau ym marchnad Dinbych-y-pysgod

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio datganiadau o ddiddordeb ar gyfer cynigion dros dro o fewn y farchnad dan do boblogaidd yn Dinbych-y-Pysgod.

Enillwyr amrywiol yr Ŵyl Gerddoriaeth gyda’u hofferynnau a Stepehn Thornton o Valero a Philippa Robers, pennaeth PMS

Talentau cerddorol anhygoel pobl ifanc yn cael eu dathlu mewn gŵyl

Y trympedwr Carys Wood o Ysgol Uwchradd WRh Hwlffordd oedd yr enillydd cyffredinol yng Ngŵyl Gerdd Valero Ysgolion Uwchradd eleni.

car parking - parcio

Parcio am ddim yn dychwelyd ar benwythnosau ym mis Rhagfyr

Bydd modurwyr yn gallu parcio am ddim unwaith eto ym mhob un o’r meysydd parcio yn nhrefi Cyngor Sir Penfro ar ddydd Sadwrn a dydd Sul y mis Rhagfyr hwn.

Western Quayside Nov 23

Glan Cei'r Gorllewin: Amser yn rhedeg allan i fusnesau pellach gofrestru diddordeb

Mae amser yn brin i unrhyw fusnesau eraill gofrestru eu diddordeb mewn bod yn rhan o'r broses o ryddhau gofod yn natblygiad trawiadol Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.

Pembroke aerial - Awyrfaen Penfro

Arwydd pellach o ffydd gan Lywodraeth y DU yng ngwaith adfywio’r Cyngor

Mae Cyngor Sir Penfro yn falch iawn o fod wedi derbyn cadarnhad y bydd prosiect adfywio mawr ar gyfer Penfro yn derbyn cyllid gwerth miliynau o bunnoedd gan Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU.

Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Estyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Gronfa Cymunedau Cynaliadwy

Mae elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol eraill ymhlith y rhai sydd â chyfle o hyd i fanteisio ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig.

Athrawon yn Ysgol Gynradd Aberdaugleddau yn dysgu iaith arwyddion

Gwasanaeth Synhwyraidd yn Sir Benfro yn lansio gwersi BSL a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod mewn ysgolion

Mae Gwasanaeth Synhwyraidd Sir Benfro wrth ei fodd o fod wedi llwyddo i ddarparu gwersi Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod mewn sawl ysgol.