English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 10 o 20

Plant a staff wrth fyrddau cinio ysgol newydd

Cyflwyno amser cinio ar ei newydd wedd yn Ysgol Neyland

Mae amser cinio ysgol wedi dod yn dawelach ac yn fwy pleserus meddai Pennaeth Ysgol Gymunedol Neyland, diolch i fenter newydd.

Person yn defnyddio cyfrifiannell i gyfrifo biliau

Cyngor ar gostau byw i breswylwyr Sir Benfro, wedi’i lywio gan breswylwyr Sir Benfro

Gall unrhyw un sy’n chwilio am gyngor neu help gyda chostau cynyddol a’r effaith ar fywydau ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnyn nhw mewn un lle ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Gemma Evans Ysgol Greenhill

Balchder ar ôl i athro o Ysgol Greenhill ennill un o brif wobrau cynhwysiant y DU

Mae Athro o Ysgol Greenhill wedi ennill gwobr fawreddog am gynhwysiant ar ôl cael ei henwebu gan ei myfyrwyr.

Yn y dosbarth

Taliadau prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau yn dod i ben

Ni fydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer taliadau Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y gwyliau a gyflwynwyd i ymateb i'r pandemig Covid-19 yn cael ei ymestyn ar ôl tair blynedd o gefnogaeth ychwanegol.

Bird flu - Ffliw Adar

Gofyn i aelodau’r cyhoedd beidio â chyffwrdd adar gwyllt sâl neu feirw wrth i ffliw adar gael ei gadarnhau

Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i beidio â chyffwrdd unrhyw adar gwyllt sâl neu feirw y gallant ddod ar eu traws yn Sir Benfro ac i gadw eu cŵn oddi wrthynt.

Lennie prydau usgol am ddim

Manteisiwch ar brydau ysgol am ddim i arbed amser ac arian

Eisiau arbed amser ac arian ar becynnau bwyd? A yw eich plentyn yn yr ysgol Gynradd yn amser llawn?

Mature drivers course-2

Cyrsiau gyrrwr aeddfed rhad ac am ddim ar gael yn Sir Benfro

Ydych chi dros 65 mlwydd oed ac yn gyrru'n rheolaidd?

Hoffech chi loywi eich sgiliau gyrru mewn cwrs gloywi undydd rhad ac am ddim?

Cwpl sy'n derbyn allwedd i eiddo

Fforwm Landlordiaid i'w gynnal ym mis Awst yn Neuadd y Sir

Mae landlordiaid sector preifat lleol yn cael eu gwahodd i ddarganfod y newyddion diweddaraf o'r sector rhentu preifat mewn Fforwm Landlordiaid ar 3ydd Awst am 6pm yn Neuadd y Sir, Hwlffordd.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Cogydd enwog yn cefnogi cegin ysgol

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi canmol gwaith tîm arlwyo Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod sy’n darparu prydau maethlon i bum ysgol yn yr ardal.

Charles Street Milford Haven Aberdaugleddau

Dyfarnu contractwr datblygu Charles Street

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu'r cytundeb gwasanaethau cyn adeiladu ar gyfer datblygiad tai yn Aberdaugleddau i WB Griffiths & Son Ltd.

fflecsi bus

Lansio ehangiad fflecsi Sir Benfro yr haf hwn

Bydd parth bws fflecsi newydd sy'n cynnwys Dinbych-y-pysgod yn cael ei lansio mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf gan Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Penfro. 

tu mewn i siambr y cyngor

Ffocws ar safonau ar draws Cyngor Sir Penfro

Mae’r adroddiad blynyddol cyntaf sy’n archwilio gwaith Cyngor Sir Penfro Pwyllgor Safonau yn wedi cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn yr wythnos hon.