English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 5 o 29

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer Is-etholiad Llanisan-yn-Rhos

Bydd pum ymgeisydd yn gofyn am bleidleisiau yn isetholiad Llanisan-yn-Rhos, a alwyd yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens.

Pennaeth Nick Dyer gyda'r Aelod Cabinet Rhys Sinnett a'r Cyngor Viv Stoddart gyda disgyblion cyngor ysgol

Apêl ysgol i berchnogion cŵn anghyfrifol godi baw

Mae perchnogion cŵn o gwmpas Ysgol Gelliswick yn cael eu hannog i ‘godi baw cŵn’, mewn ymgais i dargedu problemau yn yr ardal.

Young Ambassadors - Llysgenhadon Ifanc cropped

Llysgenhadon Ifanc yn hyfforddi i fod yn arweinwyr y dyfodol

Yn ddiweddar, gwnaeth 50 o Lysgenhadon Ifanc o chwe Ysgol Uwchradd ddilyn hyfforddiant Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Sir Benfro ac roedd dau athletwr lleol llwyddiannus wrth law i roi ysbrydoliaeth iddynt ar gyfer y dyfodol.

LWP-2

Croesawu arolygiad ardderchog o ddysgu Cymraeg i oedolion

Mae arolygwyr Estyn wedi dweud bod Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn cyflenwi darpariaeth dda a rhagorol i ddysgwyr.

Gorfodaeth cynllunio wedi ei wneud ar strwythur yn Abergwaun

Llwyddiant i Dîm Gorfodi Cynllunio y Cyngor wrth i strwythur anghyfreithlon gael ei ddymchwel

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd camau uniongyrchol i gael gwared ar strwythur a adeiladwyd yn erbyn adeilad rhestredig cymydog heb ganiatâd.

Tenby Harbour - Harbwr Dinbych-y-pysgod cropped

Gwaith Treillio yn Harbwr Dinbych-y-pysgod

Gofynnir i ddefnyddwyr Harbwr Dinbych-y-pysgod a Thraeth y Gogledd fod yn ymwybodol o beiriannau symud trwm o ddydd Mawrth 26 Mawrth i ddydd Gwener 29 Mawrth wrth i waith treillio gael ei wneud.

y tu allan i'r amgueddfa dros dro

Amgueddfa Dros Dro yn Lansio yn Hwlffordd

Mae Amgueddfa Tref Hwlffordd yn llawn cyffro i gyhoeddi dyddiad agor amgueddfa a man arddangos dros dro newydd, wedi’i ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU fel rhan o'r agenda Ffyniant Bro.

Y panel gyrfaoedd yn SPARC Alliance

SPARC yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod yn y diwydiant ynni

Ymunodd Cyngor Sir Penfro â Choleg Sir Benfro i lansio'r Gynghrair Pŵer Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy ac Adeiladu (SPARC) i hyrwyddo amrywiaeth rhywedd yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Transport check2

Partneriaeth yn canolbwyntio ar ddiogelwch trafnidiaeth ysgol

Roedd swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Penfro allan gyda swyddogion o Uned Trafnidiaeth Integredig yr Awdurdod Lleol unwaith eto'r wythnos hon yn gwirio diogelwch cerbydau.

Ear tag - tag clust cropped

Dirwyon mawr i ffermwyr a oedd wedi cadw gwartheg ag adweithyddion TB buchol ar y fferm yn fwriadol

Mae tri aelod o deulu ffermio yn Sir Benfro wedi cael eu dedfrydu am newid tagiau clustiau gwartheg yn fwriadol; gweithredoedd a welodd anifeiliaid ag adweithyddion Twbercwlosis (TB) buchol yn aros ar y fferm.

High Street Haverfordwest

Cynllun i fywiogi canol trefi ar y ffordd i Hwlffordd

Mae’r Cynllun Peintio Strydlun, a lansiwyd yn ddiweddar, yn cael ei ymestyn o Aberdaugleddau i ganol tref Hwlffordd.

Jon a Donna yn y fforwm Dyframaethu Un newydd

Plymio i gyfleoedd Dyframaeth

Daeth Cynhadledd Dyframaeth gyntaf erioed Sir Benfro ag arbenigwyr, entrepreneuriaid sefydledig a'r genhedlaeth nesaf o newydd-ddyfodiaid ynghyd yr wythnos ddiwethaf.