English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 7 o 20

Tasglu Valero 1

Clwb wrth eu bodd gan weddnewidiad gwych gan dasglu Valero

Mae aelodau o Chwaraeon Sir Benfro nid yn unig yn cefnogi datblygiad chwaraeon cymunedol yn eu gwaith o ddydd i ddydd ond yn helpu yn eu hamser hamdden, hefyd.

teulu yn dal dwylo

Annog gofalwyr a phobl hŷn i 'Ddweud Eich Dweud' a chyfle i ennill gwobr

Mae porth Dweud Eich Dweud yn ffordd wych o roi gwybod i Gyngor Sir Benfro am eich barn ac os byddwch yn cymryd rhan fis yma bydd cyfle i ennill gwobrau gwych.

Aelodau o'r Grŵp Mynediad yn y llun yn Neuadd y Sir, Hwlffordd i gyflwyno siec i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Hwb i’r gallu i fynd at draethau er cof am Alan

Mae dyhead Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i wella hygyrchedd traethau wedi cael hwb gan rodd o fwy na £500 gan Grŵp Mynediad Sir Benfro.

Seswin aml-chwaraeon yn Hwlffordd

Sesiynau aml-chwaraeon llawn hwyl am ddim i blant yn Hwlffordd

Bydd sesiynau aml-chwaraeon am ddim i blant rhwng 5 a 7 oed yn cael eu cynnal unwaith eto yr hydref hwn yn Hwlffordd.

Joseph Coelho, Bardd Plant Waterstones, yn Llyfrgell Aberdaugleddau gyda phlant o Ysgol Sant Ffransis.

Bardd Plant Laureate yn ymweld â Sir Benfro ar daith llyfrgelloedd y DU

Cafodd pobl ifanc o Ysgol Sant Ffransis yn Aberdaugleddau eu swyno gan Joseph Coelho, Bardd Plant Waterstones, fore dydd Llun.

Merched o Clwb Rhwyfo Merched Wiseman's Bridge yn hapus i ddal eu gwobr, gyda Stephen Thornton.

Enwebiadau yn agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Bydd dathliad blynyddol Sir Benfro o chwaraeon yn cael ei gynnal unwaith eto yr hydref hwn yng Ngwobrau mawreddog Chwaraeon Sir Benfro 2023.

Disgybl Ysgol Caer Elen a gofalwr ifanc Nyfain gydag Alison Hammond a Holly Willoby ar soffa This Morning

Gofalydd ifanc o Sir Benfro yn sôn am ei phrofiad ar raglen deledu

Gwnaeth disgybl o Ysgol Caer Elen a'i theulu sôn am brofiad gofalyddion ifanc ar raglen deledu cenedlaethol fis yma.

20mph get ready for 20

Sir Benfro’n paratoi i gyflwyno’r terfyn cyflymder diofyn o 20mya

Cyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno’r terfyn 20mya ar Dydd Sul 17 Medi, efallai byddwch yn sylwi ar waith sy’n digwydd i addasu arwyddion y terfyn cyflymder wrth i chi deithio o gwmpas Sir Benfro.

county hall river

Datganiad Cyngor Sir Penfro ynghylch RAAC

Mae holl adeiladau corfforaethol Cyngor Sir Penfro (sy'n cynnwys eiddo Addysgol) yn cael eu harchwilio am ddiffygion er mwyn llywio gofynion cynnal a chadw yn y dyfodol.

County Hall Haverfordwest Neuadd y Sir Hwlffordd

Erlyniad cerddoriaeth uchel yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae erlyniad menyw a anwybyddodd orchymyn i roi’r gorau i chwarae cerddoriaeth uchel yn dangos pa mor benderfynol yw Cyngor Sir Penfro o atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, meddai Aelod Cabinet.

Vic Dennis, cyd-enillwyr gwobr Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Sir Benfro

Cyrsiau Cymraeg newydd yn dechrau ym mis Medi

Dych chi’n adnabod rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg ? Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn cynnig cyrsiau 30 wythnos newydd i ddechreuwyr pur yn dechrau mis Medi yma am £45 yn unig.

bydd swyddog cofrestru etholiad yn mieri gyda chwythu x gan y comisiwn etholiadol

Peidiwch â cholli’ch pleidlais – neges bwysig i’ch atgoffa i wirio’ch manylion cofrestru pleidleisiwr

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol neu gallent wynebu’r posibilrwydd o golli eu cyfle i bleidleisio ar benderfyniadau sy’n effeithio arnynt.