English icon English

Newyddion

Canfuwyd 241 eitem, yn dangos tudalen 2 o 21

Enillwyr amrywiol yr Ŵyl Gerddoriaeth gyda’u hofferynnau a Stepehn Thornton o Valero a Philippa Robers, pennaeth PMS

Talentau cerddorol anhygoel pobl ifanc yn cael eu dathlu mewn gŵyl

Y trympedwr Carys Wood o Ysgol Uwchradd WRh Hwlffordd oedd yr enillydd cyffredinol yng Ngŵyl Gerdd Valero Ysgolion Uwchradd eleni.

car parking - parcio

Parcio am ddim yn dychwelyd ar benwythnosau ym mis Rhagfyr

Bydd modurwyr yn gallu parcio am ddim unwaith eto ym mhob un o’r meysydd parcio yn nhrefi Cyngor Sir Penfro ar ddydd Sadwrn a dydd Sul y mis Rhagfyr hwn.

Western Quayside Nov 23

Glan Cei'r Gorllewin: Amser yn rhedeg allan i fusnesau pellach gofrestru diddordeb

Mae amser yn brin i unrhyw fusnesau eraill gofrestru eu diddordeb mewn bod yn rhan o'r broses o ryddhau gofod yn natblygiad trawiadol Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.

Pembroke aerial - Awyrfaen Penfro

Arwydd pellach o ffydd gan Lywodraeth y DU yng ngwaith adfywio’r Cyngor

Mae Cyngor Sir Penfro yn falch iawn o fod wedi derbyn cadarnhad y bydd prosiect adfywio mawr ar gyfer Penfro yn derbyn cyllid gwerth miliynau o bunnoedd gan Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU.

Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Estyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Gronfa Cymunedau Cynaliadwy

Mae elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol eraill ymhlith y rhai sydd â chyfle o hyd i fanteisio ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig.

Athrawon yn Ysgol Gynradd Aberdaugleddau yn dysgu iaith arwyddion

Gwasanaeth Synhwyraidd yn Sir Benfro yn lansio gwersi BSL a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod mewn ysgolion

Mae Gwasanaeth Synhwyraidd Sir Benfro wrth ei fodd o fod wedi llwyddo i ddarparu gwersi Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod mewn sawl ysgol.

Wisemans Bridge Rowing Club Womens Coxed Quad

Beirniaid Gwobrau Chwaraeon yn Cyhoeddi’r Rhestr Byr

Mae’r rhestri byr ar gyfer gwobrau Chwaraeon Sir Benfro wedi cael eu cyhoeddi.

Grwp cerdded pabi yn Aberdaugleddau

‘Taith Gerdded Pabi’ er Cof wedi’i chreu gan bobl ifanc y dref

Am yr ail flwyddyn, cwblhawyd prosiect teimladwy i greu ‘Taith Gerdded Pabïau’r Coffau’ yn Aberdaugleddau, gan ddefnyddio’r nifer helaeth o dorchau a osodwyd wrth y gofeb ryfeloedd yn y dref.

CYSUR

Mae Wythnos Genedlaethol Diogelu yn canolbwyntio ar gymorth i gymunedau gwledig

Diogelu mewn Cymunedau Gwledig yw thema rhaglen eang ei chwmpas sy’n cael ei chynnal ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu, sy’n dechrau ddydd Llun, 13 Tachwedd 2023.

Clarbeston Road AFC insport

Clybiau'n cyfuno ac yn ennill gwobr fawreddog

Clarbeston Road AFC yw'r clwb pêl-droed cyntaf yn Sir Benfro i ennill gwobr Clwb Insport Chwaraeon Anabledd Cymru (DSW).

siambr

Galwad i lenwi lle gwag ar y Pwyllgor Safonau

Rydym ni angen Aelod Annibynnol i dderbyn lle ar y Pwyllgor sy'n hyrwyddo ac yn cynnal safonau ar gyfer cynghorwyr yn y sir.

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.