English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 2 o 29

Gala Nofio Anabledd Sir Benfro

Plant Sir Benfro yn gwneud sblash mawr yng Ngala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro

Mae Chwaraeon Sir Benfro wedi bod yn falch iawn o gynnal Gala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro 2024.

llawer iawn o sbwriel yn yr ardd

Tenant yn wynebu bil mawr gan y llys am anwybyddu rhybuddion i waredu sbwriel

Mae tenant a barhaodd i adael i sbwriel bentyrru y tu allan i’w gartref, er iddo gael sawl rhybudd, yn wynebu bil sylweddol gan y llys.

Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Darpariaeth aml-chwaraeon yn cael ei chyflwyno gan Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn falch iawn o gynnig cyfres o sesiynau aml-chwaraeon wythnosol i blant oed ysgol gynradd. Mae'r dosbarthiadau hyn am ddim i bawb sy'n cymryd rhan ac maent yn cael eu cynnal ar hyn o bryd yng Nghanolfan Hamdden Penfro.

Pedwar o ddisgyblion Ysgol Casblaidd gyda'u hadroddiad Estyn

Arolygwyr Estyn yn canmol Ysgol Casblaidd i fod yn ‘hapus a chyfeillgar’

Mae Ysgol Casblaidd wedi cael ei disgrifio fel “cymuned hapus a chyfeillgar” gan arolygwyr.

20mph sign - Arwydd 20mya

Cyfle i ofyn am newidiadau i'r terfynau 20mya yn Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig cyfle i drigolion ofyn am newidiadau i derfynau 20mya yn eu hardal.

Pembrokeshire County Council logo - Logo Cyngor Sir Penfro

Ceisio cyngor cyfreithiol i fynd i'r afael â gorfodaeth safle tirlenwi Withyhedge

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ceisio cyngor cyfreithiol ac mae'n ystyried achos cyfreithiol yn erbyn gweithredwyr safle tirlenwi Withyhedge, RML, ynghylch y problemau arogleuon parhaus ar y safle.

Adults sitting round table playing Uno

Mae angen eich help ar Dîm Adsefydlu a Mudo Cyngor Sir Penfro...

Mae hi ychydig dros ddwy flynedd ers i Wcráin gael ei goresgyn, ac nid yw’r sefyllfa wedi gwella digon i alluogi teuluoedd i ddychwelyd ac ailsefydlu eu bywydau a’u cartrefi. 

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Cofiwch bleidleisio ddydd Iau

Dydd Iau, 2 Mai yw eich cyfle i bleidleisio dros Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Y Cynghorydd Rhys Sinnett wrth ymyl un o'r arwyddion cyfyngiadau cŵn newydd yn Aberllydan

Atgoffa perchnogion cŵn am gyfyngiadau ar rai o draethau Sir Benfro

Tra bod croeso i gŵn ar y rhan fwyaf o'r 50 a mwy o draethau yn Sir Benfro mae cyfyngiadau ar rai dros yr haf - a dim ond dau â gwaharddiad llwyr.

Cloc gyda darnau arian a phlanhigion yn blaguro

Y cyfle diweddaraf i gael gafael ar gyllid grant cymunedol yn agor

Mae Grant Cyfoethogi Sir Benfro ar agor ac mae croeso i chi gyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb.

Music at the Manor - Cerddoriaeth yn y Faenor

Mae ‘Cerddoriaeth yn y Faenor’ yn dychwelyd ar gyfer noson gyffrous o adloniant

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro yn falch o gyhoeddi y bydd "Cerddoriaeth yn y Faenor" yn dychwelyd ddydd Gwener 10 Mai ym Maenor Scolton am noson o adloniant rhagorol.

West Street Abergwaun

Tair tref arall i elwa o gynllun paentio

Gall busnesau'r Stryd Fawr mewn tair tref arall wneud cais am gyllid i adfywio eu heiddo.