English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 3 o 29

Haffield case 2 - Haffield achos 2 cropped

Cyngor yn sicrhau gwaharddeb i gael gwared ar wastraff a sgrap

Mae'n rhaid i ddyn o Sir Benfro symud ceir wedi’u gadael, sgrap a gwastraff arall o'i dir o fewn wythnosau neu wynebu dedfryd bosibl o garchar yn dilyn camau cyfreithiol gan Gyngor Sir Penfro.

Marchnad Ffermwyr

Bydd ailddatblygu yn rhoi bywyd newydd i sgwâr hanesyddol y dref a llwybrau cerddwyr i Gastell Hwlffordd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi penodi arbenigwyr ymgysylltu cymunedol spacetocreate i weithio'n agos gyda rhanddeiliaid, grwpiau cymunedol a'r cyhoedd yn Hwlffordd i ofyn am farn ar ailddatblygu Sgwâr y Castell.

Tenby - Dinbych y psygod

Proses trwydded mynediad Cynllun Cerddwyr Dinbych-y-pysgod i fynd yn fyw

Mae Cyngor Sir Penfro unwaith eto yn paratoi ar gyfer Cynllun Cerddwyr blynyddol Dinbych-y-pysgod.

postbox

Dychwelwch eich pleidlais bost a gwneud i'ch llais gyfrif

Gellir dychwelyd pleidleisiau post ar gyfer etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd ar ddod cyn gynted ag yr ydych yn eu derbyn.

Cllr David Simpson, Leader of Pembrokeshire County Council

Arweinydd y Cyngor yn cadarnhau ei fod yn bwriadu rhoi’r gorau i’w swydd

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu rhoi’r gorau i’w swydd fis nesaf.

Pembrokeshire County Council logo - Logo Cyngor Sir Penfro

Datganiad: Safle Tirlenwi Withyhedge

Heddiw mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson wedi croesawu'r newyddion bod Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymryd camau gorfodi pellach yn safleoedd tirlenwi Withyhedge.

Mae disgyblion a staff Ysgol Templeton yn dathlu gwobr

Ysgol iach i ddisgyblion hapus yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Gwobr Ansawdd Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru wedi’i chyflwyno i Ysgol Templeton.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Canlyniad isetholiad Llanisan-yn-Rhos

Cafodd datganiad isetholiad Cyngor Sir Penfro ei wneud gan y Swyddog Canlyniadau Will Bramble ar 16 Ebrill.

Primary schools dance group - Grŵp dawns ysgolion cynradd

Disgyblion yn cymryd i’r llwyfan ar gyfer cystadlaethau dawns

Mae dros 230 o ddisgyblion Sir Benfro wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau dawns cyffrous ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

Adroddiad Greenhill Estyn

Ysgol Greenhill yn croesawu adroddiad Estyn cadarnhaol

Mae Ysgol Greenhill a Chyngor Sir Penfro wedi croesawu adroddiad Estyn cryf a chadarnhaol iawn ar yr ysgol.

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi rhyddhau ei chanfyddiadau yn dilyn archwiliad llawn o'r ysgol, sydd wedi’i lleoli yn Ninbych-y-pysgod, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2024.

bydd swyddog cofrestru etholiad yn mieri gyda chwythu x gan y comisiwn etholiadol

Peidiwch â methu'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad fis nesaf

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai yn agosáu.

Solva sailing club - Clwb hwylio Solfach

70 o glybiau Sir Benfro yn elwa ar gyllid Chwaraeon Cymru

Mae saith deg o glybiau yn Sir Benfro wedi llwyddo i gael grantiau gan Gronfa Cymru Actif yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.