English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 3 o 20

Ivy Skeate 109

Pen-blwydd hapus yn 109 oed, Ivy!

Dathlodd menyw ryfeddol a anwyd dwy flynedd yn unig ar ôl i’r Titanic suddo, ei phen-blwydd yn 109 oed ar ddydd Mercher 1 Tachwedd.

Adeilad gwyn y tu allan gyda ffenestri carreg a llwyd gyda dreif palmantog.

Pryniannau yn Aberllydan yn rhoi hwb i dai cymdeithasol

Bydd Cyngor Sir Penfro yn ychwanegu chwe chartref newydd at y cyflenwad tai cymdeithasol ac yn helpu i ddarparu tai addas ar gyfer pobl sydd ar y Gofrestr Cartrefi Dewisedig.

tai

Arolwg yn ceisio llunio gwasanaethau tai cyngor yn y dyfodol

Mae tenantiaid tai cyngor yn Sir Benfro yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn cael ei anfon yn fuan gan Gyngor Sir Penfro.

Map cartŵn gwyrdd o Gymru gyda thri chymeriad gyda chlipfwrdd, ysgol a chwyddwydr

Adolygiad y Comisiwn Ffiniau o drefniadau cymunedol ac etholiadol ar y gweill

Mae Adolygiad Cymunedol o drefniadau etholiadol yn ardal Prif Gyngor Sir Penfro yn cael ei gynnal gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Tom Tudor gyda chynghorwyr eraill a phobl ifanc yng nghyntedd Neuadd y Sir

Pobl ifanc Sir Benfro yn canolbwyntio ar pam 'Mae Democratiaeth o Bwys'

Yn ystod digwyddiadau Mae Democratiaeth o Bwys yn Neuadd y Sir, cyflwynwyd nifer o gwestiynau anodd i banel o gynghorwyr gan bobl ifanc o Sir Benfro.

Wind turbine - Tyrbin gwynt-2

Cyhoeddi cyllid gan y Llywodraeth DU ar gyfer ‘Launchpad’ De-orllewin Cymru — i sbarduno arloesedd a thwf busnes mewn technolegau adnewyddadwy

  • ‘Launchpads’ newydd Innovate UK yn cyllido ac yn cefnogi arloesedd a thwf busnes rhanbarthol
  • Mae’n cefnogi busnesau yng Nghymru ac ar draws y DU i arwain prosiectau datgarboneiddio yn Ne-orllewin Cymru
  • Gall y pecynnau cyllid a chymorth amrywio rhwng £25,000 a £1m.
Digwyddiad galw heibio busnes yn BIC gyda llawer o bobl yn sefyll o gwmpas

Hwb cyllid ar gael i entrepreneuriaid busnes ifanc Sir Benfro

Mae’r Gronfa Menter Ieuenctid a lansiwyd yn ddiweddar yn cynnig hwb i fusnesau newydd sy’n cael eu sefydlu gan bobl 21 oed ac iau.

West Street Abergwaun

Chwilio am arlunydd tir cyhoeddus i ddylunio llwybrau newydd ar gyfer Abergwaun ac Wdig

Mae Cyngor Sir Penfro yn comisiynu arlunydd arweiniol i gyd-greu llwybr newydd neu gyfres o lwybrau ar gyfer gefeilldrefi Abergwaun ac Wdig.

Gweinyddes gyda gwallt hir, syth brown yn gwenu gyda hambwrdd o goffi

Datgloi Potensial: Mae menter Dyfodol Sgiliau Cyngor Sir Penfro yn creu cyfleoedd gwaith cyffrous

Mewn datblygiad addawol, mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n elfen ddeinamig o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi bod yn corddi’r dyfroedd ers mis Ebrill 2023.

Eleanor a Ashley John Baptiste 2

Merch yn ei harddegau sy’n byw mewn gofal maeth yn Sir Benfro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu fawreddog

Mae merch yn ei harddegau o Sir Benfro sydd ag uchelgeisiau i fod yn swyddog heddlu wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu, sef yr acolâd maethu mwyaf mawreddog yn y DU, i gydnabod ei chyflawniadau eithriadol.

Amroth electric vehicle charger - Gwefrydd cerbydau trydan Amroth

Sir Benfro yw Rhif 1 yng Nghymru ar gyfer Pwyntiau Gwefru EV

Mae Sir Benfro yn parhau i fod yn rhif un yng Nghymru ac yn yr 20 y cant uchaf yn y DU am nifer y pwyntiau gwefru cerbydau EV, yn ôl ffigyrau swyddogol.

Grŵp mawr gyda Jo Price, Cyng Anji Tinley gyda merched a bechgyn a staff Sefydliad Cruyff ar Gwrt newydd Cruyff

Agor cyfleuster newydd yng nghanolfan ieuenctid Hwlffordd, diolch i sefydliad chwaraeon arwr pêl-droed

Mae 'Cwrt Cruyff' newydd sbon wedi agor ym Mhrosiect Ieuenctid a Chymuned y Garth, a adnabyddir yn lleol fel The Hive, gan y cyn-eicon pêl-droed a rygbi rhyngwladol, Jo Price.